Tutorial Arduino

Arduino és una plataforma de hardware lliure basada en un microcontrolador i un ambient de desenvolupament. El seu objectiu principal és facilitar l'ús de l'electrònica en projectes multi tasques, és a dir, en els que cal fer més d'una tasca alhora.

Placa Arduino Uno

Arduino es considera una revolució DIY (“Do It Yourself”, Fes-ho tu mateix) i des del seu naixement ha passat a liderar aquest camp per diverses raons:

  • La seva senzillesa, tant de programació com de compatibilitat.
  • El seu preu econòmic, avui en dia pots trobar plaques Arduino per 20€ més o menys els models senzills.
  • Les possibilitats són il·limitades, pots fer quasi qualsevol cosa utilitzant el material necessari i dedicant-hi un temps.

 

Hi ha molts tipus de plaques Arduino, cadascuna adaptada a unes necessitats. Les principals són:

  • Arduino UNO
  • Arduino MEGA2560
  • Arduino Duemilanove
  • Arduino Fio
  • Arduino Nano
  • Arduino LilyPad